Tình Kỹ Nữ

Tác giả: Nhật Ngân & Duy Trung

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Duy Quang; Trần Thái Hòa; Ngọc Hải & Du Song; Lệ Thu; Chế Linh; Elvis Phương; Oghv; Sơn Tuyền; Thái Châu; Đan Nguyên; Tuấn Vũ; Nguyễn Hưng; Nguyên Khang; Mạnh Quỳnh; Khang Việt; Black Sea; Carol Kim; Ỷ Lan; Người Hát Rong; VÕ MẠNH HÙNG

Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình giẵm nát thân em. Người đời vô tình giày xéo thân em. Người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi trong đèn màu mờ.

Tình Kỹ Nữ

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Duy Quang; Đức Tuấn; Thanh Vũ (trước 75); Khánh Ly (trước 75); Bạch Yến; Ngô Quang

Đêm nay đôi người khách giang hồ. Gặp nhau tình trăng nước. Sánh vai nhịp bước giang hồ. Kề vai ước xây nhà bên suối. Kề môi ước gây vài đường tơ. Đêm nay hương tình bốc mơ màng. Huyền âm buồn lai láng. Thướt tha.