Bài Hát Cho Người Kỹ Nữ

Tác giả: Nhật Ngân & Duy Trung

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hải; Du Song

Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay, em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình giẫm nát thân em. Người đời vô tình dày xéo lên em. Người đời vô tình giất chết đời em. En hỡi em ơi, trong đèn màu mờ.

Tình Kỹ Nữ (Bài Ca Cho Người Kỹ Nữ, Bài Hát Cho Người Kỹ Nữ)

Tác giả: Nhật Ngân & Duy Trung

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Duy Quang; Trần Thái Hòa; Ngọc Hải; Du Song; Lệ Thu; Chế Linh; Elvis Phương; Oghv; Sơn Tuyền; Thái Châu; Đan Nguyên; Tuấn Vũ; Nguyễn Hưng; Nguyên Khang; Mạnh Quỳnh; Khang Việt; Black Sea; Carol Kim; Ỷ Lan; Người Hát Rong; VÕ MẠNH HÙNG

Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình giẵm nát thân em. Người đời vô tình giày xéo thân em. Người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi trong đèn màu mờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Duy Trung