Có Gì Đâu Em

Tác giả: Duy Mạnh

Ca sỹ thể hiện: Trí Hải

Thôi em đi đi chẳng còn gì. Cố gắng níu kéo để làm chi. Cho nhau bao nhiêu là cay đắng. Đã mất hết đi niềm tin. Hối tiếc cũng vậy thôi. Những lúc ta khó khăn muộn phiền. Có thấy bóng dáng em nào đâu. Em đang quay lưng tìm.

Còn Gì Đâu Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Trí Hải

Thôi em đi đi chẳng còn gì. Cố gắng níu kéo để làm chi. Cho nhau bao nhiêu là cay đắng. Đã mất hết đi niềm tin. Hối tiếc cũng vậy thôi. Những lúc ta khó khăn muộn phiền. Có thấy bóng dáng em nào đâu. Em đang quay lưng tìm.

Mỗi Người Một Lối Đi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Dương Ngọc Thái

Người đời viết nhạc bảo rằng yêu đương là khổ. Nhưng lại quên rằng có khổ mới là yêu. Vì trong tình yêu có đôi khi như mật ngọt. Và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon. Người đời làm thơ về tình yêu nghe thật buồn.

Một Người Một Lối Đi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Dương Ngọc Thái

Người đời viết nhạc bảo rằng yêu đương là khổ. Nhưng lại quên rằng có khổ mới là yêu. Vì trong tình yêu có đôi khi như mật ngọt. Và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon. Người đời làm thơ về tình yêu nghe thật buồn. Chẳng lẽ.