Mây Giận

Tác giả: Ngân Hạnh & Sóng Việt Đàm Giang

Đã ba ngày u ám, mây xám choáng đầy trời, đã ba ngày u ám. Mưa sao cứ mưa hoài ? Dồn dập như thác lũ, lác đác như mưa Thu, rả rích như mưa ngâu... Mưa cuốn đi lá thu, mưa kéo trôi kỷ niệm, mưa gánh hết ưu.