Trăm Năm Bến Cũ

Tác giả: Duy Khánh

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh; Hương Lan; Randy; Quý Lễ; Thanh Vũ

Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay. Thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy. Giọt sầu nặng trĩu trên vai. Hẹn hò tìm về tương lai, dẫu cho ngày chiến chinh dài. Đã bao thu rồi ta chẳng gặp ta. Vang tiếng ca cầm giữa.

Trăm Năm Hò Hẹn

Tác giả: Phạm Duy

À a a á a à à. À a a á a à hò... Trăm năm dầu lỗi hẹn hò. Chứ cây da bến cũ. Con đò khác đưa... Thôn nữ CHỊ, đã qua cầu, thóc lép. Thôn nữ EM, như trăng tuột khỏi chồi tay. Thôn nữ ÚT, đã lên đòng, nào ai biết. Khúc.