Bạc Tình

Tác giả: Nhật Đăng Khoa

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Bạc Tình Không Biết. Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Vội vàng làm chi xót xa không đành. Giờ còn mình ta lắng nghe duyên đầu ..ôi tái tê. Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng. Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu. Một.

Bạc Tình

Tác giả: Huỳnh Nhật Tân

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Thuý; Đàm Vĩnh Hưng; Tuấn Ngọc; Đàm Vĩnh Hưng; LạcQuan

Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Vội vàng làm chi xót xa không đành. Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng. Ôi tái tê. Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng. Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu. Một lần rời xa nỗi đau như.