Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng (Mùa Xuân Anh Mặc Áo Vàng)

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sĩ: Kiều Hạnh

Ca sĩ khác: Phương Thùy

Mùa xuân em mặc áo vàng. Mực say lòng giấy thơm trang. Mùa xuân em mặc áo vàng. Em mặc áo vàng. Áo vàng dâng hương. Nguyện cầu Chư Phật mười phương. Ba ngàn cảnh giới lừng hương Chiên Đàn. Mùa xuân cây cỏ thênh.

danh sách bài hát của ca sĩ Kiều Hạnh