Nhớ Ơn Thầy Cô

Nhớ Ơn Thầy Cô
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
Làm sao sánh được ơn dầy tựa non.
Nước xuôi sông cạn đá mòn.
Cuộc đời thành đạt ấy công ơn thầy.
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 13 tháng 12 năm 2009
Lượt xem: 29971
Số bài hát: 5 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN