Hội Trùng Dương

Tác giả: Phạm Đình Chương

Ca sĩ: Thái Thanh & Ban Ngàn Khơi

Ca sĩ khác: Ánh Tuyết

LỜI BIỂN. Trùng dương! Chốn đây ngàn phương. Có ba dòng sông cuốn xuôi biển Đông nhắc câu chờ mong. Về khơi, sóng muôn triền tới. Nước non buồn vui đây hội trùng dương đầy vơi. Sóng muôn triền tới, sóng xô về khơi như.

Hòn Vọng Phu (Hòn Vọng Phu 1)

Tác giả: Lê Thương

Ca sĩ: Thái Thanh & Ban Ngàn Khơi

Ca sĩ khác: Ánh Tuyết; UnlimiteD; Tu Rau; Nhất Trung

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông. Phiá cách quan xa trường, quan voi quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn. Ngoài sườn non cuối thôn,

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Ngàn Khơi