Nhạc Trúc Phương

Nhạc Trúc Phương
Album này gom tất cả các bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương. Trúc Phương là nhạc sĩ được tôi yêu thích nhất. Tuy sáng tắc dưới 100 bài, đa số các bài hát... Xem thêm
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 11 tháng 5 năm 2010
Lượt xem: 40326
Số bài hát: 13 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN