Máu Nhuộm Sân Chùa

Tác giả: Cải Lương & Yên Lang

Ca sĩ: Thanh Kim Huệ & Linh Cảnh

Ca sĩ khác: Phương Minh; Bùi Trung Đẳng

At "Thien Nhai Tu" temple, a young sadi with the name Tran Tu Tam (Nghe Si Minh Canh) led a peaceful, carefree life of a monk. One cloudy day, a girl called Nhuoc Thuy (Nghe Si Phuong Lien?) came out of nowhere and gave him

Tình Anh Bán Chiếu (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sĩ: Linh Cảnh

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Kim Tử Long; Út Trà Ôn

Hò ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Hò ơi... tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. (vọng cổ). Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ.

danh sách bài hát của ca sĩ Linh Cảnh