Anh Về Thủ Đô (Em Về Thủ Đô)

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Jacqueline Thụy Trâm

Anh về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong. Với vạn niềm tin với muôn tình thương. Ðiểm tô phố phường người trai áo xanh. Phố hoa pha màu lá rừng. Anh về Thủ Ðô ấm êm lòng tôi. Ðứng lại gần nhau nói câu chuyện vui. Chuyện hai.

danh sách bài hát của ca sĩ Jacqueline Thụy Trâm