Ru Con (Ru Con Nam Bộ)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Ban Nhạc Hương Sen

Ca sĩ khác: Tài Linh; Mỹ Huyền; Thanh Thúy; Ái Vân; Phạm Phương Thảo; Thu Hiền; Chưa Biết; Hòa Tấu (Đàn Bầu); Hòa Tấu (Sáo Bầu Tranh); Bá Quế; Tam Ca Đông Dương

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hời là con.

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Nhạc Hương Sen