Right Thru Me

Tác giả: Nicki Minaj & Andrew Thielk & Joe Satriani

Ca sỹ thể hiện: Nicki Minaj

You see right through me how do you do that shit [3x]. How do you. [5x]. You let me win, you let me ride, you let me rock. You let me slide and when they looking. You let me hide, defend my honor,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Joe Satriani