Trái Tim Đàn Ông

Tác giả: Minh Khang

Ca sĩ: Lâm Chấn Huy & Châu Việt Cường

Ca sĩ khác: Lưu Gia Bảo; Điền Thái Toàn

Chia tay đi để khỏi ai buồn đau. Chia tay rồi chẳng còn ai nợ gì. Thôi chia tay để nước mắt ngừng rơi. Chia tay đi để khỏi ai bận tâm. Chia tay rồi là chấm dứt cuộc tình. Thôi chia tay để còn là đàn ông. Cuối cùng tôi vẫn.

danh sách bài hát của ca sĩ Châu Việt Cường