Ếch Muốn Bằng Bò

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thu Ngọc & Diễm Quỳnh

Ếch ì ộp, anh ếch ì ộp thấy bò vàng thôi ngộ quá. Xét thử mình, anh xét thử mình tí hon bé như hột gà. Tự nhủ thân lẻ nào chịu thua. Liền phồng to cái bụng ra nữa. Ếch bảo bạn, anh ếch bảo bạn:. "Tôi nào có thua chi.

Thiên Đàng Thế Giới

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện]

Ca sĩ: Thu Ngọc

There's a place in your heart and I know that it is love and this place could be much brighter than tomorrow and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you'll feel there's no hurt or.

danh sách bài hát của ca sĩ Thu Ngọc