Bài Ca Hồ Chí Minh (The Ballad Of Ho Chi Minh)

Tác giả: Evan McColl

Ca sĩ: Minh Nghĩa & Đức Thành & Đại Thành

Ca sĩ khác: Tốp Ca; Ewan Macall; Hồ Quỳnh Hương

Miền biển đông xa tít nơi chân trời người dân ở đó lầm than đói nghèo! Từ đau thương Người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Nghĩa