Tình Dù Trăm Lối

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện & Tùng Châu

Ca sĩ: BạchLong & LãngTử

Ca sĩ khác: Minh Tuyết & Lương Tùng Quang

Tình có đôi khi thật xa. Có đôi khi thật gần. Lấp lánh như thiên thần. Tình đôi là như đời dông tố. Cứ xoay xoay lòng ta. Cuốn trôi bao thêm hoa. Tình có cho ta niềm đau. Giúp đôi ta gần nhau. Mãi thấm sâu muôn.

danh sách bài hát của ca sĩ BạchLong & LãngTử