Việt Kiều

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 14

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 07; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12; Phần 13

"Việt Kiều" của nhà văn Nguyên Ngọc Ngạn. Truyện ngắn được thể hiện qua 2 giọng đọc tác giả và Hồng Đào...

danh sách bài hát của ca sĩ Phần 14