Lạc Loài

Tác giả: Nguyễn Phong

Ca sĩ: Thiên An

Ca sĩ khác: Nguyễn Tuấn Huy

Lạc loài trong đêm một mình tôi bước. Bước thấp bước cao ngả nghiêng cuộc đời. Lạc loài trong đêm một mình tôi hát. Tiếng hát ngất ngây theo áng mây buồn. Lạc loài trong đêm một mình tôi uống. Chén đắng chén cay cho quên lối.

danh sách bài hát của ca sĩ Thiên An