Than Thở Với Lục Bình

Tác giả: Hàn Châu

Ca sĩ: Trường Đức

Ca sĩ khác: Phi Nhung; Trọng Phúc; Nguyễn Tâm

Lục bình trôi, sao không trôi mãi mà lại tấp bãi tình sầu. Chỉ một đêm thôi tóc đã bạc màu ân tình chìm sâu. Giờ đã xa nhau, con cá trên sông quẫy đuôi ra biển. Con chim chiền chiện, bỏ đất liền về non. Lục Bình ơi!

danh sách bài hát của ca sĩ Trường Đức