Quê Hương Ta Đó

Tác giả: Ngô Mạnh Thu

Ca sĩ: Diễm Chi & Ngô Mạnh Thu

Trên lưng mây cao anh nhìn vào lũng sâu. Con sông quanh co ôm trọn vùng đất nâu. Những cánh đồng im lìm vẫn nằm đó. Những con đường dẫn đưa vào thành phố. Sương khói dâng lên. Mây trắng đua chen sau cánh nhung êm. Bay.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngô Mạnh Thu