Vai Phụ

Tác giả: Phạm Khải Tuấn

Ca sỹ thể hiện: Loan Châu; Tuyết Thảo; CaliMoon

Người đã bỏ em đi theo ai. Trong em đã mất chữ yêu mất đi hình hài. Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ! Một ngày kia không thấy anh qua đây. Lòng nhung nhớ mưa bỗng rơi trong mây. Và hôm sau anh.

3 Pages<123
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn