Anh Là Vầng Thái Dương

Tác giả: Anh Tư Tây Đô

Ca sĩ: Demo Vocal

Đừng đứng bên mộ anh Anh khuyên em, đừng nên nhỏ lệ Anh không ở trong mộ này Không bao giờ, không bao giờ, anh không ngũ đâu em ... Phổ thơ từ một bài thơ lời Anh:

Lỡ Một Dòng Sông

Tác giả: Nguyễn Phúc Anh Khương

Ca sĩ: Demo Vocal

Nhìn dòng sông trôi, đưa anh về nơi kỷ niệm. Và nhịp cầu tre, đong đưa lắc lẻo gập ghềnh. Một người con gái, tóc mây bay theo gió chiều. Chèo xuồng trên sông xuôi theo dòng nước Hậu Giang. Kìa đàn chim non, tung tăng.

Vá Mảnh Sơn Hà

Tác giả: Anh Tư Tây Đô

Ca sĩ: Demo Vocal

Chuyện ngày xưa, hai đứa quen nhau. Rồi sống chung nhau, chẳng mối mai, cau trầu hỏi han. Và thời gian, thấm thoát thoi đưa. Anh xông pha rừng sâu nước mặn. Để quê hương, sống những ngày bình yên. Để cho em, vững một lòng.

danh sách bài hát của ca sĩ Demo Vocal