Chú Đại Bi

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sĩ: Mặt Trời Đỏ

Ca sĩ khác: NguoiDepDiamond

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. 2. Nam mô a rị da. 3. Bà lô yết đế.. thước.. bát ra da. 4. Bồ Đề tát đỏa bà da. 5. Ma ha tát đỏa.

Lời Ru Âu Lạc

Tác giả: Lê Minh Sơn

Ca sĩ: Mặt Trời Đỏ

Ca sĩ khác: Hoàng Hải Đăng; Hoàng Hải; Khánh Nguyên; Trang Nhung; Quốc Nam Và Những Người Bạn

Chuyện cổ tích ngày xưa trời xanh chỉ hai người. Lạc Long Quân, Âu Cơ gặp nhau trên thế gian. Loài người bắt đầu yêu chuyện trăm trứng sinh ra. Năm mươi đi lên núi năm mươi xuống biển sâu. Biển sống đại dương có bàn tay cha.

danh sách bài hát của ca sĩ Mặt Trời Đỏ