Đừng Giấu Trong Lòng

Tác giả: Hoài An

Ca sĩ: Bóng Lộ Tuihat Ft Johnny

Ca sĩ khác: Minh Tuyết & Nguyễn Thắng; Nguyễn Thắng & Hứa Như Ý; Hứa Như Ý & Karaokefun

Làm sao nói với em một điều rằng. Trong anh đã không còn yêu. Dù tình xưa đã trao rất nhiều cho nhau. Giờ đây hỏi còn bao nhiêu. Làm sao nói với anh những điều mà. Thật lòng anh không muốn hiểu. Có ai yêu nhau chỉ vui.

danh sách bài hát của ca sĩ Bóng Lộ Tuihat Ft Johnny