Cho Con Vào Đời

Tác giả: LM. Cao Thăng

Ca sĩ: Tuyết Mai Ly

Cho con được làm người, tình yêu mẹ cha tạo tác. Đưa con vào cuộc đời bàn tay cha nâng đỡ bước chân. Trái tim mẹ ru con ngọt ngào trầm lắng thêm ước mơ tuổi xanh. Cho con những ước mơ cho con những tháng năm bên cha mẹ.

Trái Tim Khát Yêu Thương

Tác giả: Lê Việt Dũng

Ca sĩ: Tuyết Mai Ly

Trái tim Giêsu hôm qua đã khát khao. Đồi Canvê chiều nao. Trái tim rung lên một trông mong thiết tha. Người sống yêu thương người. Trái tim Giêsu chơi vơi trong nỗi đau. Giọt yêu thương rỉ máu. Nỗi đau hôm qua gọi hôm.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Mai Ly