Bước Qua Mê Lộ

Tác giả: Cao Tâm

Ca sĩ: Cao Tâm

Ai rồi cũng mất đi trắng tay thôi mà. Khi mới sinh ra có mang gì đâu? Trong đời ôm túi tham, biết sao cho đầy. Trả kiếp nợ vay,lầm lạc tội lỗi…. Vô thường hôm sớm mai, sắc không trong chiều. Cứ sống an nhiên giữa chợ nhân.

Đừng Gọi Anh Bằng Chú Nhé Em

Tác giả: Cao Tâm

Ca sĩ: Cao Tâm

Ấy đừng gọi anh bằng chú. Coi chừng chú cú đó nha. Đừng gọi anh già chát. Hổng chừng chú nát con tim. Ở đời gặp nhau là khó. Trong tình ta sống có nhau. Đừng gọi anh già xấu. Hổng chừng chú rầu nha con. Chú cũng thích.

danh sách bài hát của ca sĩ Cao Tâm