Giang Nam Tam Khúc - Bên Trời Tha Hương

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Ái Linh

Ca sĩ khác: NS Võ Phương Trang; Thiên Hùng; Ngọc Hiền

Khúc 1. 1- (------) (------). (------) Tiếng tơ rung (oan). Giữa màn đêm (liu) thiết tha (liu).----. Gợi nhớ (ú).---- từng nỗi xót xa (liu). 2- Chuỗi ngày (xề) ly hương (ú).----. Đơn lẻ mình ta (oan) (---oan---). Trỉu nặng.

Trường Tương Tư - Hoài Cảm

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Ái Linh

Ca sĩ khác: Bạch Long Nhi & Thiên Hùng

I. 1- (-----) Bên tai (xg). Tiếng dế (xê) …. vọng canh trường (hò). 2- Ta ngồi (hò) lẻ loi (oan). Giữa màn đêm (ú) (---liu---). 3- (------) … Nghe (xê). Từng nỗi (xê) sầu thương (xg). 4- Lớp lớp (xê) từ tâm tư (xg). Dâng.

danh sách bài hát của ca sĩ Ái Linh