Ngon Lành Cành Đào

Tác giả: Phúc Bồ & JC Hưng & TSIXK

Ca sĩ: Phúc Bồ & JC Hưng & TSIXK

Goodmorning. Wake up mah Girl yeah. Bộ đồ thơm phức. Báo thức anh hôm nay là ngày đẹp nhất. Hôm nay nhìn em thật. Ngon lành cành đào (So Fresh - All day). Hôm nay trông em thật là. Ngon lành cành đào. Thức dậy và làm điều.

danh sách bài hát của ca sĩ TSIXK