Ok Em Buồn

Tác giả: Hoàng Yến Chibi

Ca sĩ: Hoàng Yến Chibi & Dư Quốc Vương

Ok em buồn thì mình biết thôi. Lời yêu ở trên đầu môi. Anh đâu có hay anh đâu biết gì. Những tháng năm dài chỉ em với em. Không có người lắng nghe. Ừ thôi thì do em chọn mất rồi. Ngày từng ngày vẫn thế. Vẫn ở bên nhau.

Phút Giao Thừa Bên Nhau

Tác giả: Tiến Nguyễn

Ca sĩ: Huỳnh Thanh Thảo & Dư Quốc Vương

Em 1 ngày xa nhau có buồn? Bên nhau đã lâu, yêu dấu nồng nàn! Anh, 1 ngày xa nhau quá dài. Để biết, chúng ta mãi cần nhau. Phút giao thừa năm nay, em mong ta sẽ về chung 1 nhà. Đón xuân sang, tay.

danh sách bài hát của ca sĩ Dư Quốc Vương