Chiến Binh Không Ngủ

Tác giả: Phaos & Droppy

Ca sĩ: Phaos & Droppy

Cho âm thanh vang bên tai .. aye. Cho hôm nay tao được lên mic .. aye. Cho những thằng bạn tao cùng bàn.. qye. Gánh cùng trọng trách 2 bên vai. Cho những giai điệu 2h sáng.. sẽ biến thành vàng.. đánh cược hết 1.

Hết Duyên Tình Tan

Tác giả: Phan Việt

Ca sĩ: Châu Khải Phong & Phaos

Không còn ở bên nhau, cho những ngày vui qua mau! Lòng suy tư nghẹn đau, anh tiếc thương tình yêu đầu. Ngỡ bài ca anh viết lên, từ một nhành hoa muôn sắc màu. Ngờ đâu trái ngang, đến điệp khúc vương màu u sầu. Không còn.

Qua Nhà Anh Chơi

Tác giả: Phaos & Huỳnh Sang

Ca sĩ: Huỳnh Sang & Phaos

Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Tôi suy tư về em cho nên ngồi bên hiên nhà. Vì thương em thương nhiều ghê cho nên tôi ngồi tôi ca. Na na na na na tôi muốn dạo chơi la cà. Chạy qua bên kia để coi em có.

danh sách bài hát của ca sĩ Phaos