Chiến Binh Không Ngủ

Tác giả: Phaos & Droppy

Ca sỹ thể hiện: Phaos; Droppy

Cho âm thanh vang bên tai .. aye. Cho hôm nay tao được lên mic .. aye. Cho những thằng bạn tao cùng bàn.. qye. Gánh cùng trọng trách 2 bên vai. Cho những giai điệu 2h sáng.. sẽ biến thành vàng.. đánh cược hết 1.

Qua Nhà Anh Chơi

Tác giả: Phaos & Huỳnh Sang

Ca sỹ thể hiện: Huỳnh Sang; Phaos

Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Tôi suy tư về em cho nên ngồi bên hiên nhà. Vì thương em thương nhiều ghê cho nên tôi ngồi tôi ca. Na na na na na tôi muốn dạo chơi la cà. Chạy qua bên kia để coi em có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phaos