Qua Nhà Anh Chơi

Tác giả: Phaos & Huỳnh Sang

Ca sỹ thể hiện: Huỳnh Sang; Phaos

Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Tôi suy tư về em cho nên ngồi bên hiên nhà. Vì thương em thương nhiều ghê cho nên tôi ngồi tôi ca. Na na na na na tôi muốn dạo chơi la cà. Chạy qua bên kia để coi em có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Sang