Cô Thắm Không Về

Tác giả: Sinike & Jokes Bii

Ca sĩ: Phát Hồ & Jokes Bii & Sinike

Từng là hơi ấm bên đời. Giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết. Cô Thắm không về nữa đâu. Đặt trọn niềm tin sai người. Giờ này ai khóc ai cười. Thề hẹn làm chi. Để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình.

Nếu Như Ngày Đó

Tác giả: Fay & Huỳnh Văn & Jokes Bii

Ca sĩ: Fay & Jokes Bii

Em và anh thì thôi nên dừng lại đi. Đừng đi xa quá, em sợ một ngày mình chẳng tìm thấy lối ra. Nếu như ngày đó ta không bên nhau thì. Nếu như ngày đó không gặp nhau trước khi. Nếu như ngày đó tim mình chọn lướt đi. Thì đã.

danh sách bài hát của ca sĩ Jokes Bii