Tìm Đâu Xa

Tác giả: Nguyên Thông

Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta. Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta. Chớ tìm đâu xa, chớ tìm đâu xa, lòng hãy lắng không vương vấn niệm nào, ta thấy liền Phật hiện trong ta. Đời biến khổ đau vì tâm sinh u ám u.

Từ Đàm Quê Hương Tôi

Tác giả: Nguyên Thông

Ca sỹ thể hiện: Hương Mơ; Bảo Yến; Quốc Đại; Vân Khánh; Hà Thanh; Thu Hiền; Hạ Vy; Hương Lan; Diệu Hiền; Quang Lê; Phúc Béo; Như Thủy

Quê hương tôi miền Trung. Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm. Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Qua bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi.

Vũ Khí Chơn Tâm

Tác giả: Nguyên Thông

Một cành hoa sớm nở chiều tàn. Một nàng tiên giáng đẹp trần gian. Rồi một ngày để lại một nắm xương tàn. Ôi vô thường chấp tướng làm chi. Muôn vật trên đời sanh diệt không thôi. Gieo khổ cho người tâm vọng xa xôi. Ta cùng.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyên Thông