Người Gieo Mầm Xanh

Tác giả: Hứa Kim Tuyền

Ca sĩ: Hoàng Dũng & Hứa Kim Tuyền

Ai thuở bé cũng đã từng ước. Ước sau này mình lớn. Sẽ trông ra làm sao, sống thế nào. Tôi ngày xưa cũng đã từng ước. Ước sau này mình lớn. Sẽ đi muôn nơi, khắp phương trời. Rồi cuộc đời đã đưa tôi.

Sài Gòn Đau Lòng Quá

Tác giả: Hứa Kim Tuyền

Ca sĩ: Hứa Kim Tuyền & Hoàng Duyên

Cầm tấm vé trên tay. Em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá. Toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu? Thời gian quên mất bao lâu? Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên... Mình đã từng hứa. Bên nhau hết tháng năm.

danh sách bài hát của ca sĩ Hứa Kim Tuyền