Days And Nights Of Missing You

Tác giả: Trúc Hồ & Shayla

Ca sĩ: Thuỳ Hương & Evan

Ca sĩ khác: Shayla

Lost, Alone, Tonight. Without you in my life. Needing you by my side. Time passing by. Candles around my room. Crying out your name. Reaching to find your heart. To take away all my pain. Days and Nights I'm missing.

I Do

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Ashlee Simpson & Evan

Something, you give me something. That special something no one never could. And if there's one thing I know, yeah. I know that you're the one. Leaving me open. I'm floating for your love. [Chorus:.

Liên Khúc: Lính Mà Em; Tình Lính

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Thuỳ Hương & Spencer & Evan & James

Ca sĩ khác: Philip Huy & Mỹ Huyền

Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy. Tầu lắc lư làm sao viết thư tình? Trăng đại dương không đủ viết thư đêm. Nên thư muộn đừng trách “Lính Mà Em!”. Hôm mình đi ciné về mưa nhiều. Áo dài xanh bên áo.

danh sách bài hát của ca sĩ Evan