Kinh Nguyện Đầu Năm

Tác giả: Lm. Khuất Duy Linh

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

Ngày đầu năm có tiếng chim Oanh. Tung tăng ca vang vườn Hồng vườn Đào. Khắp nơi chào mừng Chúa xuân. Này đoàn con hân hoan kính dâng. Chúa muôn loài câu kinh ân tình. Vì một năm sống trong an bình. 1. Anh thanh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Khuất Duy Linh