Tình Người

Tác giả: Nhạc Phạm Vĩnh Sơn, thơ Phong Thi

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Hãy nhìn người bằng đôi mắt Giêsu, đem yêu thương vào thay thế hận thù. Hãy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phong Thi (Thơ)