Cho Con Biết Dùng Tiền

Tác giả: Nhạc Phạm Vĩnh Sơn, thơ Nguyễn Ngọc Dự

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Có tiền có tiền nệm ấm chăn êm. Không mua được giấc ngủ vui êm đềm. Đồng tiền đồng tiền đổi tước mua quan. Ân tình thương mến ai mà bán sang. Tiền bạc tiền bạc Thập Giá đổi trao. Không mua được Đấng nằm trên Thập.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Dự (Thơ)