Hồn Lá Úa

Tác giả: Diên An & Quỳnh Trang

Ca sỹ thể hiện: Trường Hải

Từ phút đó tâm hồn hằn vết thương đau. Và con tim rã rời ngăn đôi dòng máu. Lời đó nay đã cho ai, tình đó nay đã chia tay. Ðường đó giờ đã chông gai mộng chưa kịp hái. Ngày tháng cũ im lìm phủ lớp rêu xưa. Người đi qua,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quỳnh Trang