Tình Khúc Dưới Sao

Tác giả: Thơ: Đinh Hùng & Nguyễn Đình Phùng;

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Ngọc

Em đến hôm nào như mây bay. Em đến hôm nào như hoa bay. Tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt. Mùi hương sát nhân tự ngón tay. Em đến hôm nào gió mưa về. Em đến trăng rằm xanh bóng mây. Đường vào.