Mười Hai Bến Nước

Tác giả: Tôn Nữ Huyền Chi

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Mạnh Quỳnh

Em biết anh buồn vì em đi lấy chồng. Em biết anh buồn và còn đang nhớ mong. Một người đi thuyền tách bến sang sông. Một người đang ưu sầu bên pháo hồng. Em biết em buồn vì ta xa cách rồi. Biết anh buồn tình này phai.

LK Chuyện Người Lên Xe Hoa & Tình Chỉ Đẹp

Tác giả: Vinh Sử & Tôn Nữ Huyền Chi

Ca sỹ thể hiện: Lợi Studio; Quế Như

Em đâu có phải người hay sang giàu. Em đâu chối bỏ tình anh đã trao. Thiệp hồng hoa cưới nào vui, rượu nồng đốt cháy tình tôi, người đã thấu chăng người ơi ! Duyên nay đã lỡ còn đâu mong chờ. Vu quy pháo nổ tàn.

Chuyện Người Lên Xe Hoa

Tác giả: Tôn Nữ Huyền Chi

Ca sỹ thể hiện: Quỳnh Dung; Phi Nhung; Trường Vũ

Em đâu có phải người hay sang giàu. Em đâu chối bỏ tình anh đã trao. Thiệp hồng hoa cưới nào vui, rượu nồng đốt cháy tình tôi, người đã thấu chăng người ơi ! Duyên nay đã lỡ còn đâu mong chờ. Vu quy pháo nổ tàn.