Cô Lái Đò

Tác giả: Nhạc Nguyễn Đình Phúc, thơ Nguyễn Bính

Ca sỹ thể hiện: Ái Xuân; Hoàng Oanh; Duy Khánh; Khánh Ly; Mộc Lan; Trần Cao; Đình Văn; Ngọc Bảo

Xuân đã đem mong nhớ trở về. Lòng cô lái ở bến sông. Cô hồi tưởng ba xuân trước. Trên bến cùng ai đã nặng thề. Nhưng rồi người khách tình xuân ấy. Đi biệt không về với bến sông. Đã mấy lần xuân trôi chảy mải. Mấy.

Cô Lái Đò (Tân Cổ)

Tác giả: Nhạc Nguyễn Đình Phúc, thơ Nguyễn Bính

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Huyền; Minh Cảnh; Phượng Liên

Xuân đã đem mong nhớ trở về lòng cô lái ở bến sông kia. Cô hồi tưởng lại ba xuân trước trên bến cùng ai đã lặng thề. Nhưng rồi người khách tình quân ấy đi biệt không về. Với với bên sông đã mấy lần xuân trôi trôi mãi. Mấy.

Lời Du Tử

Tác giả: Nguyễn Đình Phúc

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương; Thái Thanh; Bùi Thiện; Ngọc Bảo; Tài Tử Ngọc Bảo

Chiều nay biết về nơi đâu. Dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu. Ai đi trong lớp sương sa. Người về đâu tả tơi nơi quê nhà. Dừng nơi đây dừng nơi đây. Đường dài chí lớn ta dừng nơi đây. Trong mây bay, trông mây bay về nơi quê.

Tiếng Đàn Bầu

Tác giả: Nguyễn Đình Phúc

Ca sỹ thể hiện: Nhã Phương; Trọng Tấn

Lữ GiangLắng tai nghe, đàn bầu.Thánh thót trong đêm thâu.Tiếng đàn bầu của ta,Cung thanh là tiếng mẹ,Cung trầm là giọng cha,Ngân nga em vẫn hát,Tích tịch tình tình tang.Tiếng đàn bầu Việt nam,Ngân tiếng vàng trong sáng.Ơi

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc