Cơn Mưa Mùa Đông

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Linh; Tấn Minh

Lặng nhìn ngoài hiên mưa rơi. Mùa đông quá vô tình. Từng chiếc lá nâu bên đường. Hỡi anh có nghe lòng đau. Giọt buồn nào vương mắt em. Rồi mai xa cách nghìn trùng. Vết thương trong lòng. Đêm xuống lạnh lùng. Ngại.

Khúc Giao Mùa

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh

Đêm trong xanh đêm nghiêng nghiêng trôi mùa thay áo lá vươn. Ngoài hiên mưa bay bay sương long lanh chồi biếc. Em mong manh em xinh em tươi tựa như cánh muôn hoa. Vùi trong gió giao mùa thật ấm em mong gặp anh. Đêm nay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng