Giang Sơn Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Việt

Đây nước non huy hoàng giang sơn Việt Nam, đã bao lần đấu tranh, tiếng anh hùng vang lừng trời Nam. Lý, Lê, Trần mấy phen đuổi quân Tàu xâm lấn đất đai, với Quang Trung xứng danh cho đáng tài trai. Noi vết xưa Ngô.

Oanh Oanh

Tác giả: Nguyễn Việt

Oanh, oanh, tiếng vàng. Ai mang rỡ ràng. Ngày thắm dần vang. Mùa xuân nhẹ nhàng. Ôi đôi mắt huyền. Ghi bao đức hiền. Chìm trong ý duyên. Lời nào nói nên. Phút mong chờ êm ái bóng xuân sang cho lòng tươi thắm. Ôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Việt