Chấp Nhận Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Quang Vinh

Mắt môi anh hoen mờ vì chờ đợi người bao đêm. Tiếng mưa rơi rất nhẹ anh tưởng như là bước chân em. Thế nên chạy thật nhanh bước ra hiên nhìn quanh. Chợt nhận ra màn đêm đã buông trong làn mưa hắt hiu. Biết em ra đi rồi.

Chấp Nhận Nỗi Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Quang Vinh; Hoàng Gạo

Mắt môi anh hoen mờ vì chờ đợi người bao đêm. Tiếng mưa rơi rất nhẹ anh tưởng như là bước chân em. Thế nên chạy thật nhanh, bước ra hiên nhìn quanh. Chợt nhận ra màn đêm đã buông trong làn mưa hắt hiu. Biết em ra đi rồi,

Giấc Mơ Quỷ Dữ

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hoàng

Ngàn xác chết liệng trên bầu trời đông. Thành phố vắng không một bóng người. Rì rầm tiếng ai đâu đó. Mây đen vun vút về ngàn. Thời gian vĩnh viễn. Bàn tay ai đặt lên niềm tin. Giấc mơ quỹ dữ bay lên thiên đang.

Trông Mong Chi Người Đã Ra Đi

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Quang Vinh

Giật mình tỉnh giấc trong đêm nhìn quanh. Không tìm ra bóng em thoáng nghe lòng buồn. Cô đơn mình anh đi lang thang tìm trong đêm. Biết em xa rồi. Đường về hôm nay đã không còn em. Riêng mình anh lẽ loi bước trên đường.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng