Gần Lắm Trường Sa

Tác giả: Huỳnh Phước Long

Ca sỹ thể hiện: Phạm Phương Thảo; Vân Khánh; Long Nhật; Trọng Tấn; Ngọc Ký; Michael Lang; Ngọc Kiều Oanh; Phương Huyền; Huy Cường

Mỗi cánh thư về từ đảo xa. Anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm xa xôi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ. Bên đồng đội yêu thương vẫn có loài chim biển. Sóng vỗ ngàn trùng quanh đảo trúc san hô. Trường sa ơi bên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long