Ký Túc Xá Chiều Mưa

Tác giả: Nhật Anh

Ca sỹ thể hiện: Lâm Hùng; MP5

Chiều nay một mình tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm. Hôm nào cùng bao ngày tháng có bạn có tôi. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức nhưng với tôi tất cả. Những kỷ niệm sẽ mãi không phai trong tôi. Dù rằng giờ đây chúng ta mỗi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Anh